Nyheder fra Holstebro

8 °
Overskyet
Alarm112
Sport

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Holstebro og omegn

Job tilbydes:
Salgskonsulent - Agro
Vi  søger en dygtig og selvkørende salgskonsulent til styrkelse af vores team. Tunetanken er en international virksomhed, der udvikler, producerer og markedsfører en lang række forskellige produkter fremstillet helt eller delvist i fiberarmerede kompositmaterialer. Vi henvender os derfor til mange forskellige brancher og kundegrupper. Om stillingen: Vi tilbyder en spændende stilling som salgskonsulent, hvor dit primære fokus vil være salg af produkter for foderopbevaring, planteavl, gyllehåndtering, udenoms faciliteter osv. Du kommer til at sidde i en selvstændig stilling, hvor du efter endt oplæring skal servicere og rådgive nye og eksisterende kunder. Derudover at samarbejde med marketingsafdelingen med hensyn til markedsføringstiltag samt udarbejdelse af salgsmateriale. Aflønningsform er fast løn. Besøg vores hjemmeside for at se vores produkter: https://tunetanken.dk/ Dine arbejdsopgaver udgør bl.a.: Ordremodtagelse og odrebehandling. Tilbudsberegning og tilbudsgivning. Servicering af kunder telefonisk. pr. mail samt ved kundemøder og messer. Optimering af markedsføringstiltag. Optimering af produktviden.   Om dig: Du er skarp, når det kommer til teknisk produktforståelse, og du er motiveret for løbende at tilegene dig ny viden, samt deltage i udvilklingsarbejde af nye produkter, anlæg og løsninger. Du har gerne flere års erfaring fra en lignende stilling med B2B salg. Vi forventer, at du: Har flere års erhvervserfaring. Hurtigt kan sætte dig ind i kompleks produktinformation. Kan arbejde selvstændigt Er proaktiv, initiativrig og målrettet. Brænder for salg og service. Har kørekort og egen bil.   Ansøgning: Send din ansøgning samt CV med billede, referencer, ansættelses perioder, anbefalinger og uddannelsesdokumentation. Ansøgningen sendes til job@tunetanken.dk og mærkes med "Salgskonsulent-Agro" i emnefeltet. Vi afholder løbende ansættelsessamtaler. Vent derfor ikke med at sende din ansøgning. Vi behandler og besvarer ikke standard ansøgninger! Vi forventer, at du har gjort research til baggrund for udarbejdelse af en målrettet ansøgning.
Tunetanken
Indrykket 12. juni på JobNet
Job tilbydes:
Faguddannede medarbejdere til barselsvikariater til Birkehøj Fløj 86/88
To af vores dygtige kollegaer skal på barsel, derfor søger vi to nye kollegaer, som har lyst til at varetage deres barselsvikariater imens. Ansættelse hurtigst muligt.Birkehøj fløj 86/88 er en del af Center for handicap i Holstebro Kommune. Målgruppen på Birkehøj fløj 86/88 er mennesker med psykisk udviklingshandicap, som også har andre psykiatriske udfordringer. Målgruppen har det til fælles, at de har brug for tæt kontakt med personalet i alle deres vågne timer. Vi tilbyder målgruppen en særlig indsats. Vi arbejder ud fra, en ro-givende tilgang, med fokus på trivsel hos den enkelte.Hverdagen er tilrettelagt ud fra individuelle støttesystemer, hvor struktur og forudsigelighed er vigtige elementer. Vi er et helhedstilbud, hvor vi er sammen hele døgnet, det er derfor meget vigtigt for os at vi kan tilbyde aktiviteter, som er meningsfulde for den enkelte. Vi er meget aktive, tager på ture ud af huset og nyder at bruge naturen.Der er tale om en målgruppe med komplekse problemstillinger, som kan have svært ved at affektregulere, hvorfor der kan forekomme udadreagerende adfærd.Vi er i starten af året flyttet i nye rammer. Det betyder, at vi er i gang med et stort udviklingsarbejde omkring det, at skabe et godt leve- og arbejdsmiljø, samt implementering af gode arbejdsgange og metoder.Som kollegaer arbejder vi tæt sammen i det daglig. Det er derfor vigtigt, at samarbejde er en høj prioritet for dig. Vi har en tværfaglig sammensat medarbejdergruppe. Det er derfor vigtigt, at du formår at bruge din faglighed samtidig med, at du kan give plads til andres.Vi søger en kollega som er fagligt velfunderet, rummelig og humoristisk. En kollega, som er mødestabil, loyal og som bidrager til et godt arbejdsmiljø.Vi arbejder recovery baseret, med udgangspunkt i neuropædagogik. Vi arbejder ud fra principperne i LA2 og KRAP, med stor fokus på det sansemotoriske.Vi kan tilbyde en hverdag, som på trods af at være præget at struktur og stabilitet, kan variere på mange forskellige måder. Der er stor mulighed for selv at planlægge aktiviteter sammen med borgeren og dine kollegaer.Vi tilbyder en spændende og dynamisk arbejdsplads, med høj faglighed og et godt oplæringsforløb, så du er klædt på til opgaven i mødet med borgeren.Der arbejdes i skiftende vagter, i hverdagen og i weekender. Der veksles mellem dag- og aftenvagter. Der er mulighed for at have rådighedsvagter om natten, samt mulighed for lange vagter. Stillingerne er i udgangspunktet på 37 timer.Du bliver aflønnet efter reglerne for Ny løn.Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte funktionsleder Jane Adrup på mobil 25 61 02 70 eller på mail jane.adrup@holstebro.dk.Vi glæder os til at modtage din ansøgning.AnsøgningsfristSøndag den 23. juni 2024 Vi forventer at afholde samtaler den 26. juni 2024 vi ser frem til at høre fra dig.
Birkehøj fløj 86-88
Indrykket 12. juni på JobNet
Job tilbydes:
Salgskonsulent - Agro
Vi  søger en dygtig og selvkørende salgskonsulent til styrkelse af vores team. Tunetanken er en international virksomhed, der udvikler, producerer og markedsfører en lang række forskellige produkter fremstillet helt eller delvist i fiberarmerede kompositmaterialer. Vi henvender os derfor til mange forskellige brancher og kundegrupper. Om stillingen: Vi tilbyder en spændende stilling som salgskonsulent, hvor dit primære fokus vil være salg af produkter for foderopbevaring, planteavl, gyllehåndtering, udenoms faciliteter osv. Du kommer til at sidde i en selvstændig stilling, hvor du efter endt oplæring skal servicere og rådgive nye og eksisterende kunder. Derudover at samarbejde med marketingsafdelingen med hensyn til markedsføringstiltag samt udarbejdelse af salgsmateriale. Aflønningsform er fast løn. Besøg vores hjemmeside for at se vores produkter: https://tunetanken.dk/ Dine arbejdsopgaver udgør bl.a.: Ordremodtagelse og odrebehandling. Tilbudsberegning og tilbudsgivning. Servicering af kunder telefonisk. pr. mail samt ved kundemøder og messer. Optimering af markedsføringstiltag. Optimering af produktviden.   Om dig: Du er skarp, når det kommer til teknisk produktforståelse, og du er motiveret for løbende at tilegene dig ny viden, samt deltage i udvilklingsarbejde af nye produkter, anlæg og løsninger. Du har gerne flere års erfaring fra en lignende stilling med B2B salg. Vi forventer, at du: Har flere års erhvervserfaring. Hurtigt kan sætte dig ind i kompleks produktinformation. Kan arbejde selvstændigt Er proaktiv, initiativrig og målrettet. Brænder for salg og service. Har kørekort og egen bil.   Ansøgning: Send din ansøgning samt CV med billede, referencer, ansættelses perioder, anbefalinger og uddannelsesdokumentation. Ansøgningen sendes til job@tunetanken.dk og mærkes med "Salgskonsulent-Agro" i emnefeltet. Vi afholder løbende ansættelsessamtaler. Vent derfor ikke med at sende din ansøgning. Vi behandler og besvarer ikke standard ansøgninger! Vi forventer, at du har gjort research til baggrund for udarbejdelse af en målrettet ansøgning.
Tunetanken
Indrykket 12. juni på JobNet
Job tilbydes:
To stillinger som Visitator i Myndighed, Hjemmehjælp og Boliger. En fast stilling og et barselsvikariat
Vi søger to visitator, der vil være med til at skabe fremtidens Myndighed i Holstebro Kommune, så det bliver muligt for os i stadigt stigende grad at skabe helhed for borgeren.Barselsvikariatet ønskes besat pr. 1. september 2024Den faste stilling ønskes besat pr. 15. september 2024Begge stillinger er på 34 timer, men med mulighed for fuldtidsstilling på sigt, hvis dette ønskes.Jobbet er for dig, der kan holde overblikket på paragraffer, hverdagstravlhed og skabe rammen for, at vi kan levere velbegrundede, individuelle og lovmedholdelige afgørelser, samt vil være med til at implementere de forandringer, som kommer til at præge myndighedsområdet i de kommende år.Vi søger dig, der er klar til at blive udfordret fagligt med udgangspunkt i serviceloven og kommunens serviceniveau. Du tænker rehabilitering og forebyggelse fremfor kompenserende støtte, og du forstår at sætte borgernes ressourcer i spil, så den bedste løsning for borgerne kan opnås. Du får dedikerede kolleger, som dyrker faglig sparring, samarbejde og værdsætter en uhøjtidelig stemning i hverdagen.Vores fælles opmærksomhed er blandt andet rettet mod arbejdet med et forventet paradigmeskifte inden for ældreområdet. Det handler om at udvikle fremtidens visitationsmodel bl.a. via projektet Faste teams, forløbspakker, øge den rehabiliterende tilgang og understøtte borgernes individuelle færdigheder, så de generhverver et selvstændigt liv med høj kvalitet og værdighed.Vi er en Myndighedsafdeling præget af høj faglighed og godt kollegaskab. Vi vægter flere smil i vores relationer højt, både i forhold til borgere, kollegaer og samarbejdspartnere.Det viser sig ved, at vi sætter en ære i, at borgerne oplever sig hørt og mødt både på et personligt plan, men også på det faglige plan.I Myndighed, Hjemmehjælp og Boliger er vi 13 visitatorer med baggrunde som sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter, samt 2 administrative medarbejdere. Vi arbejder tæt sammen med Myndighed Hjælpemidler og APV, hverdagsrehabiliteringsterapeuter, sygeplejersker, vores leverandører og mange flere.Der er en høj grad af selvstændighed i arbejdstilrettelæggelsen og i de daglige opgaver.Myndighed, Hjemmehjælp og Boliger er team-opdelt, hvorved kendskab til borgerne er omfattende, men det er et fælles ansvar, at opgaverne i hverdagen fuldføres.Har du kendskab til følgende områder, er det en klar fordel:Visitation til personlig og praktisk hjælp, madservice og indkøbsordning.Visitation til midlertidige døgnpladser med fokus på optimalt brug af pladserne.Visitation til plejeboliger og ældreboliger.Visitationen til kontakt tilskudsordninger efter §95.Vores forestilling om dig:Du er uddannet sygeplejerske, fysio- eller ergoterapeut.Du er fleksibel i forhold til at indgå i afdelingens forskellige opgaveområder.Du påtager dig myndighedsrollen og har modet til at være i en myndighedsfunktion.Du mestrer at kommunikere, så borgerne oplever sig mødt - også i pressede situationer.Du har gode samarbejdsevner og lyst til at finde nye løsninger.Du er stærk i skriftlig kommunikation, da vi lægger vægt på at afgørelserne lever op til juridiske krav og samtidig formidles i et sprog som borgerne kan forstå.Du værdsætter at arbejde i et team, hvor du bidrager positivt og engageret til vores fælles arbejdsmiljø.Du kan lide forandringer og trives med en omskiftelig hverdag.Du arbejder selvstændigt og struktureret og er god til at overskue opgaver og tidsfrister.Du er nysgerrig af natur og åben over for at sætte dig ind i ny viden og lovgivning samt omstille dig til nye forhold.Du er interesseret i digitalisering og arbejder ubesværet i Office pakken og gerne erfaring med KMD Nexus.Du har kørekortLøn og ansættelsesforhold:Du ansættes med løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.Begge stillinger er på 34 timer, men med mulighed for fuldtidsstilling på sigt, hvis dette ønskes.Ansøgningsfrist er den 26. juni 2024 klokken: 23:59. Ansættelsessamtaler finder sted den 1. juli 2024 mellem kl. 8.00-15.00.Har du spørgsmål vedrørende stillingerne er du velkommen til at kontakte: Funktionsleder Lykke Kjeldgaard, pr. mail eller på telefon: lykke.kjeldgaard@holstebro.dk eller telefon 96 11 49 02.
Myndighed Sundhed
Indrykket 12. juni på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk