Nyheder fra Holstebro

12 °
Let regn

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Holstebro og omegn

Job tilbydes:
Vuggestuepædagog til Børnehusene Ellebæk
Børnehusene er Ellebæk er en fællesledet institution med afdelingerne Måbjerghus, Wagnerhus og Ellehøj.I Måbjerghus er der plads til 80 børnehavebørn, i Wagnerhus er der plads til 24 vuggestuebørn og 72 børnehavebørn og i Ellehøj er der plads til 48 vuggestuebørn og 66 børnehavebørn.Det særlige ved organisationsformen ”fællesledet institution” i Holstebro Kommune er, at der er tale om fælles ledelse af flere institutioner – hvor hver institution skal bevare sin egenart. Det betyder, at vi nogle steder er meget optagede af at gøre tingene ens i alle tre huse – og andre steder er vi optagede af at bevare forskelligheden.Vi søger en pædagog til Ellehøj Vuggestue, stillingen er fast og på 37 t/u.Vi kan tilbydeEn personalegruppe som reflekterer og vægter en høj faglighedEn personalegruppe som arbejder ud fra DUÅEt godt kollegialt samarbejde og fællesskabEn hverdag hvor der altid er plads til smil og humorMedbestemmelse og indflydelse på egen praksisEn arbejdsplads med et godt arbejdsmiljøEn arbejdsplads hvor et godt og respektfuldt forældresamarbejde vægtes højtEn arbejdsplads hvor barnet er i centrum og der er fokus på tidlig indsatsVi forventerAt du er fagligt velfunderet, og kan gå foran i arbejdet med at udvikle den styrkede pædagogiske læreplan.At du er nærværende og omsorgsfuld i din tilgang til børneneAt du har humor og et positivt livssynAt du vil være medskaber af et godt børneliv med trivsel, udvikling, leg og læring.At du kan reflektere over egen og husets praksisAt du har overblik, er initiativrig og kan arbejde struktureretAt du er en stabil, ansvarsbevidst og engageret kollegaAt du kan kravle, trille og hoppe sammen med vuggestuebørneneAt du har kendskab til Hjernen & Hjertet som platformEventuelle spørgsmåltil stillingen kan rettes til leder Søren Frøstrup-Agger på telefon 29 26 63 73 eller viceleder Lene Vestergård på telefon 2060 98 93.Løn- og ansættelsesforhold er i henhold til gældende overenskomst.AnsøgningsfristMandag den 27. september kl. 12.00.Samtaler afholdes onsdag den 29. september fra kl. 16.00.
Holstebro Kommune
Indrykket 20. september på JobNet
Job tilbydes:
Fagkoordinator (sundhedsplejerske) til sundhedsplejen
Om stillingenVi søger en fagkoordinator som i tæt samarbejde med ledelsen og de 15 engagerede og veluddannede sundhedsplejersker i afdelingen skal sikre udvikling af opgaveløsningen og høj faglighed i sundhedsplejen.Du skal varetage udviklingsopgaver i såvel spæd-, småbørns og skolesundhedsplejen. Stillingen vil også indeholde kliniske opgaver .Vi er fleksible ift at ansætte en medarbejde på min. 34 timer og optil 37 timer.Sundhedsplejen er organiseret under Børn og Unge. Vi arbejder i kombineret ordning og er organiseret i 2 teams, hvor alle er ansvarlige for den fælles opgaveløsning. Specialfunktioner, der varetages i afdelingen, er eksempelvis kompetencer indenfor overvægt jf. Holbækmetoden, seksuel sundhed, amning (IBCLC), tidlig fødte, spædeindsats m.fl. Gennem de seneste par år har vi udviklet hjemmebesøg, hvor vi bl.a. gør brug af ADBB til at understøtte barnets sociale udvikling. Løbende kompetenceudvikling vægtes, og i dette efterår skal alle uddannes i PUF metoden for yderligere at kvalificere vores hjemmebesøg. Vi prioriterer samt ønsker at udvikle det tværfaglige samarbejde på børne-, unge området.Hvem er du?Du er uddannet sundhedsplejerske, er visionær og ønsker udfordringer med faglig udvikling og innovation i en afdeling i bevægelse.Du har et indgående kendskab og bred erfaring med sundhedspleje fra 0 – 18 år og vægter høj faglighed.Du arbejder struktureret, sikrer vedvarende fokus på kerneopgaven og har lyst til at fortsætte videreudvikling af faglige standarder og implementering af nye faglige metoder.Du har lyst til at deltage i udviklingen af arbejdet med systematisk dataopsamling og patientsikkerhed.Du er tydelig og klart kommunikerende både i skrift og tale samtidig med at du er lyttende og nysgerrig på andre og nye perspektiver.Du har gode relationelle kompetencer og har blik for at bidrage til det gode arbejdsmiljø.Hvad får du?Du får mulighed for at bidrage til udvikling af sundhedsplejen i tæt samarbejde med ledelsen og sundhedsplejerskerne i afdelingen.Du vil opleve en høj grad af indflydelse og ansvar.Du får en hverdag, hvor du møder udfordrende og afvekslende opgaver.Du bliver en del af en afdeling med en uformel omgangstone.Yderligere oplysningerFor yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte leder af sundhedsplejen Jenny Agerbo på telefon 25 38 53 95 eller sundhedsplejerske og TR Susanne Nygaard på telefon 24 20 53 66.Løn- og ansættelsesvilkårLøn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst med DSR.Ansøgningsfrist7. oktober 2021 kl. 08.00Samtaler forventes afholdt den 12. oktober 2021 om formiddagen.
Holstebro Kommune
Indrykket 20. september på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk