Forældre er generelt godt tilfredse med Holstebro Kommunes dagtilbud

Foto: Holstebro Kommune . Forældre i Holstebro Kommune er generelt godt tilfredse med deres barns dagtilbud, viser ny analyse.
Profilbillede
dato

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i en ny analyse undersøgt forældres tilfredshed med deres barns dagtilbud. Der er en forholdsvis høj tilfredshed i Holstebro Kommune - også i sammenligning med andre kommuner.

Alle forældre ved, at det kan være svært at overlade pasningen af guldklumpen til andre. Heldigvis er de fleste forældre generelt godt tilfredse med deres barns dagtilbud. 

Det gælder også i Holstebro Kommune. Her er forældrenes tilfredshed med barnets dagtilbud forholdsvis høj - også i sammenligning med andre kommuner både på landsplan og i Region Midtjylland. Det viser en ny analyse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Alle forældre til børn i kommunale og selvejende dagtilbud er blevet spurgt til tilfredsheden med deres barns dagtilbud. Tilfredsheden varierer på kommuneniveau fra 3,9 til 4,5 på en skala fra 1 til 5 (fra 'meget utilfreds' til 'meget tilfreds'). I Holstebro Kommune svarede 1213 forældre, og her var tilfredsheden blandt forældrene 4,44.

Familie- og dagtilbudschef Marianne Rasmussen Rahbek glæder sig over forældrenes generelt høje tilfredshed med kommunens dagtilbud. 

"Vi arbejder konstant med at forbedre kvaliteten i vores dagtilbud. Vi har for eksempel arbejdet med et kvalitetskoncept, som blandt andet sætter fokus på børnenes perspektiver og forældresamarbejdet."

"Det betyder, at dialog med forældre om netop deres barns udvikling og afleverings- og afhentningssituationerne er højt prioriterede," siger Marianne Rasmussen Rahbek.

Analysen sammenligner også, hvor tilfredse forældre er med de forskellige typer af dagtilbud. For Holstebro Kommune viser den, at forældre til dagplejebørn og vuggestuebørn er lidt mere tilfredse end forældre til børnehavebørn. Det er en generel tendens på landsplan.

Brugertilfredshedsundersøgelsen af dagtilbuddene er gennemført fra oktober 2021 til februar 2022 blandt alle forældre med børn i kommunale og selvejende dagtilbud, hvilket er ca. 228.000 forældre. Svarprocenten lå på 53,9 pct. 

Læs mere om Indenrigs- og Sundhedsministeriets analyse her.

Kilde: Holstebro Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.