Nyt regulativ: Vi skal til at sortere hussholdningssaffald

Vi skal til at sortere i 10 affaldstyper (Foto: Holstebro Kommune)
Profilbillede

I går sendte Holstebro Kommune et forslag til nyt regulativ for husholdningsaffald i høring frem til 7. juni. Beboere i Holstebro skal bl.a. til at sortere mere og får en ekstra affaldsbeholder.

En af de større ændringer i forslaget er en ny indsamlingsordning i Holstebro Kommune, hvor vi til efteråret skal sortere 10 slags affald fra husstanden. I dag sorterer vi typisk 5 affaldstyper til indsamling, og mange afleverer derudover pap, glas og andre sorteringer på genbrugspladsen eller i affaldsøer/miljøstationer.

Formålet med at sortere mere er at minimere mængden af affald til forbrænding og øge genanvendelsen. Sorteret affald er en ressource, og når vi genbruger i stedet for at producere nyt, skåner vi klimaet.

Den enkelte husstand skal som noget nyt bl.a. sortere drikke- og madkartoner, glas, pap sammen med papir og blød plast sammen med hård plast. 

Husstandene får en ekstra, opdelt affaldsbeholder og en miljøkasse til farligt affald.

I 2020 vedtog Folketinget nye regler for affaldsindsamling i ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”. Det er disse nationale krav, som nu implementeres i affaldsregulativet for Holstebro Kommune.

Kilde: Holstebro Kommune
Flere artikler