Sygehusgrund skifter ejer til sommer

Profilbillede
dato

Søndag var store flyttedag, da Regionshospitalet Holstebro flyttede til Gødstrup. Kommunen vil først overtage ejerskabet af grunden og bygningerne 1. august 2022.

Flytningen betyder at regionalhospitalet ikke længere ligger i Holstebro Midtby. Fem regionale klinikker og funktioner vil stadig have adresse der frem til 2027.

Det drejer sig om:

  • Specialtandplejen, Danmarksgade 21
  • Høreklinikken, Lægårdvej 16A
  • Hjælpemiddelcentralen, Karl Jensens Vej 3
  • "Regionshuset", administration, Lægårdvej 10
  • Værkstedsfaciliteter, Lægårdvej 12E (ved siden af kedelbygningen og den store skorsten)

Den nye grund er på 69.051 kvm og der er bygninger for 82.713 kvm. Den samlede købspris er på 45 mio. kr. og aftalen blev indgået tilbage i 2017.

Overtager bygningerne allerede nu
Selvom Holstebro Kommune først overtager grunden til august, har de allerede nu fået adgang til de fleste af bygningerne. Det betyder, at teknisk afdeling allerede nu kan begynde at omstille bygningerne, så de er klar til overtagelse. Det gælder alt fra it, låse, indbrudssikring og alarmer til varme, ventilation og belysning.

Det næste stykke tid vil kommunen bruge på at planlægge området. Med udgangspunkt i inspirationskataloget ”Byens Plan” som blev udviklet til byrådet i 2020 vil spille ind i planlægningen.

Kilde: Holstebro Kommune