Barselsvikariat: Fagligt funderet og rummelig kollega søges til spændende og dynamisk arbejdsplads

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

To af vores dygtige kollegaer skal på barsel, derfor søger vi to nye kollegaer, som har lyst til at varetage deres barselsvikariater imens. Ansættelse hurtigst muligt.

Birkehøj fløj 86/88 er en del af Center for handicap i Holstebro Kommune. Målgruppen på Birkehøj fløj 86/88 er mennesker med psykisk udviklingshandicap, som også har andre psykiatriske udfordringer. Målgruppen har det til fælles, at de har brug for tæt kontakt med personalet i alle deres vågne timer. Vi tilbyder målgruppen en særlig indsats. Vi arbejder ud fra, en ro-givende tilgang, med fokus på trivsel hos den enkelte.
Hverdagen er tilrettelagt ud fra individuelle støttesystemer, hvor struktur og forudsigelighed er vigtige elementer. Vi er et helhedstilbud, hvor vi er sammen hele døgnet, det er derfor meget vigtigt for os at vi kan tilbyde aktiviteter, som er meningsfulde for den enkelte. Vi er meget aktive, tager på ture ud af huset og nyder at bruge naturen.

Der er tale om en målgruppe med komplekse problemstillinger, som kan have svært ved at affektregulere, hvorfor der kan forekomme udadreagerende adfærd.

Vi er i starten af året flyttet i nye rammer. Det betyder, at vi er i gang med et stort udviklingsarbejde omkring det, at skabe et godt leve- og arbejdsmiljø, samt implementering af gode arbejdsgange og metoder.

Som kollegaer arbejder vi tæt sammen i det daglig. Det er derfor vigtigt, at samarbejde er en høj prioritet for dig. Vi har en tværfaglig sammensat medarbejdergruppe. Det er derfor vigtigt, at du formår at bruge din faglighed samtidig med, at du kan give plads til andres.
Vi søger en kollega som er fagligt velfunderet, rummelig og humoristisk. En kollega, som er mødestabil, loyal og som bidrager til et godt arbejdsmiljø.
Vi arbejder recovery baseret, med udgangspunkt i neuropædagogik. Vi arbejder ud fra principperne i LA2 og KRAP, med stor fokus på det sansemotoriske.

Vi kan tilbyde en hverdag, som på trods af at være præget at struktur og stabilitet, kan variere på mange forskellige måder. Der er stor mulighed for selv at planlægge aktiviteter sammen med borgeren og dine kollegaer.
Vi tilbyder en spændende og dynamisk arbejdsplads, med høj faglighed og et godt oplæringsforløb, så du er klædt på til opgaven i mødet med borgeren.

Der arbejdes i skiftende vagter, i hverdagen og i weekender. Der veksles mellem dag- og aftenvagter. Der er mulighed for at have rådighedsvagter om natten, samt mulighed for lange vagter. Stillingerne er i udgangspunktet på 37 timer.

Du bliver aflønnet efter reglerne for Ny løn.

Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte funktionsleder Jane Adrup på mobil 25 61 02 70 eller på mail jane.adrup@holstebro.dk.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Ansøgningsfrist
Søndag den 23. juni 2024

Vi forventer at afholde samtaler den 26. juni 2024 vi ser frem til at høre fra dig.

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Holstebro Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Birkehøj fløj 86-88, Birkehøj, 7500 Holstebro

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 23-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6067823

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet