Gymnasieelever skal løse manglen på arbejdskraft i lokale industrivirksomheder

Holstebro Gymnasium var på besøg hos Baettr i Lem
Profilbillede

Manglen på kvalificeret arbejdskraft i de Midt- og Vestjyske virksomheder er et akut problem, men langsigtede løsninger er også nødvendige. Derfor arbejder Business Region MidtVest med at hjælpe lokale industrivirksomheder med at indgå i partnerskaber med gymnasier og HF.

I projektet ’STEM på Industrien’, inviterer lokale industrivirksomheder unge inden for i maskinrummet, så de kan få et indblik i de mange spændende karrieremuligheder der findes.

Der deltager i alt 14 lokale uddannelsesinstitutioner i projektet, og lærerne kobler undervisningen med cases, øvelser og opgaver i virksomhederne. Virksomhederne får til gengæld muligheden for at fortælle om deres virksomhed.

Projektleder i Business Region MidtVest Pernille Maj Svendsen, fortæller, at målet er at unge midt- og vestjyder bliver i området for at uddanne sig til industrien eller kan se værdien i at komme tilbage efter endt uddannelse, og gøre karriere i en af de mange spændende industrivirksomheder her i Midt- og Vestjylland.

En af de medvirkende virksomheder er Baettr, der er beliggende i Lem. 

Lene Andersen, HSE Specialist hos Baettr, forklarer her, hvorfor de deltager i STEM-projektet:

”Vi vil gerne støtte et erhvervsrettet fokus på uddannelser, og derfor investere lidt ressourcer i dette arbejde. Og derudover giver det os mulighed for at vise, at den grønne omstilling handler om mere end energi-øer, pumper og termostater.”

”Der er mange virksomheder, som yder ret store bidrag til denne vigtige rejse, og Baettr er en af disse. Både i det vi producerer, og i måden vi gør det på. Og så vil vi naturligvis også gerne gøre vores til, at Baettr bliver attraktiv også for nye medarbejdere. Det tror vi på er en mulighed ved at kommunikere om bl.a. vores store arbejde med bæredygtighed.”

Sprogundervisning ude i virkeligheden
Baettr har netop haft besøg af en gymnasieklasse fra Holstebro Gymnasium, som et led i deres tysk undervisning.

Tysk lærer på Holstebro Gymnasium, Christian Smith, forklarer følgende om baggrunden: 

”Forløbets omdrejningspunkt er produktionsvirksomheders kommunikation om deres produktions klima og bæredygtighed, hvilket eleverne skal prøve kræfter med i en skriftlig version til tyske kunder. Dermed bliver eleverne karrieremæssigt klædt på til at kommunikere på et fremmedsprog om danske virksomheders løsninger af klimaforandringerne.”

”Det er i fremtidens arbejdsliv, som eleverne får mulighed for at afprøve inden de skal vælge videreuddannelsesvej. Min deltagelse i projektet baserer sig meget på min egen interesse for at arbejde med projekter, der rækker uden for gymnasiets fire vægge.”

”Eleverne skal i kontakt med det aktuelle samfund og dermed også klimaudfordringerne, og hvad de gør ved vores samfund. Den danske produktionsindustri kan opfattes som en rygrad i vores udvikling, og samarbejdet med netop dem bør prioriteres. Det handler både om at vise eleverne mulige karriereveje og gøre industrien interesseret i, hvad en gymnasial uddannelse kan bidrage med i deres virksomhed.”

Vender hjem til gode jobs
Projektleder Pernille Maj Svendsen er ikke i tvivl om, at vejen til succes ligger i partnerskaberne mellem lokale virksomheder og de lokale gymnasier og HF.

”Erfaringen viser, at de unge på gymnasierne desværre har en meget lille viden om, hvilke fantastiske karrieremuligheder, der findes nærmest lige udenfor døren i de midt- og vestjyske industrivirksomheder.”

”På den her måde gør vi teorien fra natur- og sprogfagene anvendelsesorienteret og praksisnær, og får mulighed for at vise de mange forskellige jobprofiler, der ligger i industrien. Den gamle frase om, ’Hvad skal jeg bruge det til?’ får pludselig et meget virkelighedsnært svar for eleverne. Et af hovedbudskaberne er, at der i industrivirksomhederne er brug for veluddannede inden for IT og digitalisering, engineering, teknologi og ledelse.

”Der er heldigvis en tendens til at midt- og vestjyderne vender hjem for at slå sig ned og stifte familie i vante rammer, efter at have været andre steder for at tage en videregående uddannelse. Men det er afgørende, at der er gode og interessante jobs at vende tilbage til, ” forklarer Pernille Maj Svendsen. 

’STEM på Industrien’ drives af Business Region MidtVest, der er en sammenslutning af de 7 kommuner, Herning, Skive, Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Struer, Ikast-Brande og Lemvig.

FAKTA:
’STEM på Industrien’ skal koble lokale virksomheder og ungdomsuddannelser i Midt- og Vestjylland

Der bliver iværksat 58 forløb frem til udgangen af 2023

Projektet er ledet af Business Region MidtVest

Projektet er finansieret af Region Midtjylland, de deltagende partnere og lokale virksomheder

Partnerne er bl.a.: Holstebro Gymnasium & HF, Business Region MidtVest, Herning Gymnasium, Herning HF og VUC, Ikast-Brande Gymnasium, Nr. Nissum HF (VIA University College), Ringkøbing Gymnasium, Skive Gymnasium, Struer Statsgymnasium, Vestjysk Gymnasium Tarm, Aarhus Universitet i Herning BTECH, Aarhus Universitet, Erhvervsakademi Dania, Erhvervsakademi MidtVest, Business Skive, Herning & Ikast-Brande Erhvervsråd og Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd

Målet med ’STEM på industrien’ er:

ü  At, styrke STEM (Science, Technology, Engineering og Mathematics) og erhvervssprog i industrien

ü  At introducere unge fra STX og HF til at tage uddannelser, der på sigt kan anvendes i industrien

ü  At styrke elevernes kendskab til det lokale erhvervsområde.

Kilde: Business Region MidtVest // Claus Quiding
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.