Stor tilfredshed blandt forældrene på dagtilbudsområdet

Det er især medarbejdernes aktiviteter med børnene, og deres evne til at skabe tryghed i hverdagen, som forældrene er tilfredse med (Foto: Holstebro Kommune)
Profilbillede

Holstebro ligger i top-10 i landsdækkende undersøgelse, når det kommer til forældrenes tilfredshed.

Det er Indenrigsministeriet, der netop har offentliggjort resultaterne af den nationale brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet. Her indtager Holstebro Kommune en 10. plads.

- Jeg er meget stolt på vegne af vores dagtilbud og glad for det tydelige resultat. Forældrenes tilbagemeldinger siger noget om kvaliteten af vores tilbud og fortæller mig, at vi har nogle dygtige medarbejdere, der fx forstår at skabe tryghed for børnene, siger Klaus Flæng, udvalgsformand for Børne og Familieudvalget.

De aktiviteter personalet står for i dagligdagen er her, hvor forældrene er mest tilfredse. Her er gennemsnittet 4,5 ud af fem mulige. Det samme gør sig gældende, når det kommer til personalets indsats for at få børnene til at føle sig trygge.

- Det er glædeligt, at forældrene er rigtig godt tilfredse med vores dagtilbud, og at vi lykkes så godt i samspillet med forældrene. Det stemmer heldigvis godt overens med den kvalitetsrapport, vi lavede for et års tid siden, siger Marianne Rasmussen Rahbek, Familie- og dagtilbudschef.

Informationsniveauet må gerne højnes
Der, hvor forældrene er mindst tilfredse, er, når det kommer til informationsniveauet om barnets dagligdag i hverdagen. Her scorer de 4.1, ugen ud af 5 mulige. Når det kommer til samarbejde og dialog mellem forældre og pædagogisk personale ligger tilfredsheden på 4,2.

Inden for marginalerne kan man sige, at det særligt er forældrene til dagpleje og vuggestuebørn der ligger i top med den samlede tilfredshed på hhv. 4,6 og 4,5.

Formålet med undersøgelsen er at give politikere og ledere et redskab til at inddrage forældrenes vurderinger i kvalitetsudviklingen. Resultatet viser svarfordelingen som et gennemsnit på skalaen 1-5.

1213 forældre i Holstebro Kommune har deltaget i undersøgelsen.

Kilde: Holstebro Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.