Mødrehjælpen og Røde Kors hjælper sårbare børnefamilier med udstyr til et aktivt fritidsliv

Fra venstre ses: Palle Pedersen, Sport24, Nørregade, Holstebro; Britt Sandvad, Røde Kors Holstebro; Aase Espersen, Mødrehjælpen Holstebro; Anna Marie Kehlet, Mødrehjælpen Holstebro; Else Hjortbak, Røde Kors Holstebro.
dato

Et nyt samarbejde mellem de lokale afdelinger af Mødrehjælpen og Røde Kors i Holstebro sikrer, at økonomisk vanskeligt stillede familier får 140 såkaldte Udstyrspas i løbet af 2024.

Mødrehjælpen har i de seneste år haft stor succes med uddeling af Udstyrspas, der er en slags værdikupon til en lokal sportsbutik, som børnefamilier i særlige situationer kan få.

Cirka 300 gange har børn og unge fået hjælp til at begynde på en fritidsaktivitet med nyt udstyr. Udstyrspasset udleveres til de som i forvejen har et ”Fritidspas” fra kommunen, der er kontingentstøtte.

- Vi er meget glade for - og stolte af, at vi har kunnet hjælpe så mange børn og unge til et aktivt fritidsliv. Det har dog ikke været muligt for os, at imødekomme den efterspørgsel der har været. Hvert år er der børn, som vi desværre har måttet sige nej til. Udstyrspasset har været finansieret udelukkende gennem donationer fra fonde, virksomheder og private, og det sætter naturligvis begrænsninger. Vi har derfor nu indledt et samarbejde med Røde Kors, som skal være med til at sikre Udstyrspasset fremadrettet, fortæller Anna Marie Kehlet, Formand for Mødrehjælpens Lokalforening Holstebro.

Samarbejdet omkring Udstyrspasset, hvor en frivillig organisation, en privat erhvervsdrivende og en kommune går sammen om at løse en opgave, er unikt for Holstebro Kommune. Nu både styrkes og forankres Udstyrspasset gennem det nye samarbejde med den lokale Røde Kors i Holstebro.

- Vi er først og fremmeste stolte over at have så stærke lokale frivillige organisationer, som er klar på at hjælpe børn og unge til en god start på fritidslivet. At vi samtidig med kommunens fritidspas-ordning, Guide to Move, kan hjælpe de frivillige organisationer med at nå ud til den rette målgruppe for Udstyrspasset, er en ren win-win, siger Lene Dybdal, formand for Kultur- og Fritidsudvalget.

Det forventes, at samarbejdet gør det muligt fremadrettet at kunne uddele 140 Udstyrspas årligt.

Børn og Unge i Holstebro Kommune har inviteret både Mødrehjælpen og Røde Kors ind i et partnerskab, som skal styrke relationerne mellem det offentlige og civilsamfundet. Det nye samarbejde omkring finansiering af Udstyrspasset, er et resultat af partnerskabet.

- Vi glæder os over det nye samarbejde med Røde Kors. Det giver god mening, at vi er to organisationer til at løfte opgaven og sikre, at alle børn og unge i Holstebro Kommune får mulighed for et aktivt fritidsliv, fortæller Anne Marie Kehlet.

Røde Kors ser frem til samarbejdet
- I Røde Kors Holstebro er vi meget glade for at blive en del af samarbejdet omkring Udstyrspas. Sårbare børnefamilier er en kernemålgruppe for Røde Kors’ humanitære arbejde i Danmark, og et aktivt fritidsliv kan være en vej til at skabe øget trivsel og selvtillid hos en gruppe børn og unge, der har brug for en hånd i ryggen. I Røde Kors tror vi på, at partnerskab med andre organisationer – i dette tilfælde Mødrehjælpen - og samarbejde med kommunen skaber en synergi, der er til gavn for de udsatte borgere i vores samfund. Gennem samarbejde kan vi nå længere og hjælpe flere, udtaler Britt Sandvad, formand for Røde Kors Holstebro.

Det vil være midler fra den lokale genbrugsbutik, der finansierer bidrag til Udstyrspassene fra Røde Kors Holstebro.

- Vi glæder os meget til samarbejdet med Mødrehjælpen og derigennem sikre muligheden for Udstyrspas i fremtiden, slutter Britt Sandvad.


https://www.holstebro.dk/nyheder/nyhed/moedrehjaelpen-og-roede-kors-hjaelper-saarbare-boernefamilier-med-udstyr-til-et-aktivt-fritidsliv?PID=18398&M=NewsV2&Action=1&NId=75765&NewsCategory=Nyheder&newscategorys=Nyheder,Børn,Unge,Sport,Fritid
Kilde: Holstebro Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.